Zpět

Certifikáty

Ve smyslu zákona č. 61/1988 sb., je naše společnost držitelem oprávnění k hornické činnosti udělené Státní Báňskou správou ČR. Předmětem činnosti je otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu.

Produkce písku - těžených kameniv podlě příslušných ČSN. ČSN 13139, ČSN EN 12620 + A1 a ČSN EN 13242 + A1 je hodnocena akreditovanou laboratoří - Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. pobočka 0700 - Ostrava.

Písek pro sportoviště a dětská hriště tzv. hygienický písek podle příslušných evropských norem a vyhlášky MZd. č. 238/2011 sb. je dozorován zkušební laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Ke stažení
Kontaktujte nás!
Mapa google

Adresa: ulice Janovská,
725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

Telefon: [+420] 731 681 188 
Email: pisekostrava@centrum.cz