Zpět

O společnosti

Společnost PÍSEK OSTRAVA s.r.o., specializující se na terénní úpravy, rekultivace, stavby pro životní prostředí a nakládání s odpady, která je na českém trhu již více než 10 let disponuje stabilizovaným týmem zkušených a výkonných pracovníků. Při realizaci zakázek důsledně dodržujeme zásady managementu bezpečnosti práce nejen našich pracovníků, ale všech zúčastněných stran. Zaručujeme profesionalitu, vstřícnost, spolehlivost a na straně zákazníka spokojenost. Našich služeb využívají stavební a inženýrské společnosti jako například: HYDROSPOR spol. s r.o., STAVOSERVIS Complet s.r.o., LASA Stav s.r.o., METROSTAV a.s., Thronum servis s.r.o.

Naše společnost nabízí realizační a konzultační služby v oblasti ochrany životního prostředí, zejména hodnocení vlivů na životní prostředí, nakládání s odpady, zpracování plánů odpadového hospodářství a dalších, zpracování plánu přípravy a otvírky dobývacího prostoru, speciálních zemních prací, činnost oprávněné osoby pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, včetně hodnocení nebezpečných vlastností odpadů osobou pověřenou Ministerstvem životního prostředí České republiky.

Vedle výše uvedených služeb je dominantní činností společnosti PÍSEK OSTRAVA s.r.o. zajištění komplexní služby při nakládání s odpady, prodej zásypových materiálů a těžba písku:

V oblasti odstraňování odpadů a činností spojených s využíváním odpadů:

 • Pomoc při zařazování odpadů podle katalogu odpadů a podle kategorií
 • Zpracování základních popisů odpadů
 • Autorizovaný odběr vzorku odpadu a provedení potřebné chemické analýzy
 • Zavedení evidence odpadů
 • Vybavit původce odpovídajícími shromažďovacími prostředky
 • Sběr a výkup širokého sortimentu odpadů
 • Přepravu a dopravu odpadů do míst využití nebo odstranění
 • Využití odpadu včetně materiálového využití
 • U vytipovaných druhů odpadů snížení nebo odstranění nebezpečných vlastností
 • Konečné odstranění odpadů na odpovídající skládce
 • Poradenskou službu, včetně pomoci při vyřízení potřebných souhlasů k nakládání s odpady

 V oblasti nakládky, přepravy a dopravy odpadů:

 • Přepravu odpadů z míst jejich vzniku (od původce nebo oprávněné osoby) na místo využití popř. odstranění odpadů
 • Operativní přistavování a pronájem kontejnerů 5,7m³ nebo 10 m³
 • Sběr a svoz odpadů v malých objemech v igelitových pytlích a sudech z míst jejich vzniku na skládku.

Společnost PÍSEK OSTRAVA s.r.o. s exkluzivitou na prodej písků z našeho dobývacího prostoru „Pískovna Polanka nad Odrou“ nabízí dodávku písků. Současně s tím Vám můžeme nabídnout exkluzivitu na využívání/odstraňování odpadů ze stavebních činností v zařízení pro nakládání s odpady „Rekultivace pískovna Polanka nad Odrou“, které je schváleno rozhodnutím Krajského úřadu MSK pro nakládání s odpady.

Také se zabýváme recyklací, tříděním a drcením materiálů, provádíme jejich atestace a ekologická hodnocení a další technologické zpětné využití ve stavebnictví dle platných norem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specifickou činnost, volíme individuální přístup dle potřeb a požadavků klienta.

 

Kontaktujte nás!
Kontaktujte nás!
Mapa google

Adresa: ulice Janovská,
725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

Telefon: [+420] 731 681 188 
Email: pisekostrava@centrum.cz